Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136512

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136512

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136512
Onderwerp Aankoop Steegoversloot 38-40
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2008 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 9 december 2008 19:45
Besluit:
Er is niet expliciet over dit raadsvoorstel gesproken. Het raadsvoorstel wordt opnieuw geagendeerd: hetzij in combinatie met grosnr. 230d (parkeergarages Steegoversloot en Kromhout) in de raad van 3 februari, hetzij afzonderlijk in een van de vergaderingen van de Adviescommissie in januari 2009. De Agendacommissie zal hierover op 6 januari 2009 beslissen.