Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136506
Onderwerp Kunstmin en middenzaal Energiehuis
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2008 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 9 december 2008 19:45
Besluit:
De raadsinformatiebrief is al en marge van de begrotingsbehandeling op 12 november 2008 door de raad voor kennisgeving aangenomen, maar ter nadere bespreking in de adviescommissie geagendeerd. Er is brede waardering en steun voor de nieuwe plannen t.a.v. Kunstmin en het Energiehuis als zodanig. CDA en VVD geven aan dat zij t.a.v. de realisering van een middenzaal gegroeid zijn in de overtuiging dat dit een goede weg is. BVD had en houdt bezwaren tegen een aantal facetten het Energiehuis en Kunstmin betreffende. Meerdere fracties hebben vragen over of zorg bij de volgende aspecten: (meer)kosten, beheer, exploitatie, organisatie, programmering en horeca, waarop door de wethouder wordt ingegaan. Hij kondigt voor begin 2009 de volgende beleidsproducten aan: voorlopig ontwerp middenzaal, alsmede een notitie vervolgexploitatie theaterrestaurant, inclusief de door de VVD aangedragen optie van een combinatie met het Energiehuis. Hiermee acht de commissie de raadsinformatiebrief als voldoende besproken en afgehandeld.