Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136478

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136478

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136478
Onderwerp Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit Burgemeester de Raadtsingel
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2008 17:16:40
Onderwerp Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit Burgemeester de Raadtsingel
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Verklaren dat voor het gebied “Burgemeester de Raadtsingel – busstation en rotonde”, een bestemmingsplan wordt voorbereid (702)

Het college wil met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de ruimtelijke
ordening medewerking verlenen aan de realisatie van verschillende aanpassingen aan de
stationsomgeving bij het busstation en bij de rotonde Burgemeester de Raadtsingel,
Transvaalstraat en Toulonselaan. Gelet op het bepaalde in artikel 19, vierde lid, onder b
jo. artikel 33, tweede lid, van de WRO kan dat alleen, als het voor het betreffende gebied
geldende bestemmingsplan minder dan 10 jaar van kracht is, tenzij een nieuw
ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of de raad een voorbereidingsbesluit heeft
genomen.
Het college vraagt u een voorbereidingsbesluit te willen nemen.
Omdat de desbetreffende bouwaanvragen voor 1 juli 2008 zijn ingediend, is de ‘oude’
Wet op de ruimtelijke ordening nog van toepassing.

Gepubliceerd 02-12-2008