Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136468

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136468

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136468
Onderwerp Raadsvoorstel over beleidskader ‘Dordt Fietst Door’
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2008 10:41:10
Onderwerp Raadsvoorstel over beleidskader ‘Dordt Fietst Door’
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
In Open Voorraad Nee
Toelichting

15.40 uur: Fietsnota “Dordt fietst door” (424a) (bijgaand) Kort bespreekpunt (2 minuten per fractie) om de fracties van PvdA en GroenLinks in de gelegenheid te stellen aangekondigde moties in te dienen en de overige fracties in de gelegenheid te stellen op de moties te reageren.

Na behandeling in de adviescommissie op 9 oktober 2007 heeft de raad op 16 oktober 2007 de raadsinformatiebrief over de nieuwe fietsnota ‘Dordt Fietst Door’ voor kennisgeving aangenomen. Voor u ligt nu het voorgestelde Beleidskader ‘Dordt Fietst Door’. Bijgevoegd zijn het Actieplan 2009, waarin de aanpak van 10 kleinschalige problemen is geschetst en de Nota van beantwoording inspraakreacties, waarin alle reacties en het commentaar van het college daarop zijn opgenomen. De raad wordt gevraagd de fietsnota ‘Dordt Fietst Door’ als gemeentelijk beleidskader vast te stellen.

Gepubliceerd 03-12-2008