Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136467

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136467

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136467
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2008 17:15:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 0786396270
Aanspreekpunt e-mail WVE.Verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. den Ouden
In Open Voorraad Nee
Toelichting

14.25 uur: Marsroute time-out besluitvorming Hostel (180f) (nazending) In vervolg op de bespreking in de adviescommissie op 25 november jl. bespreking van de door het college te zetten stappen op weg naar besluitvorming over de locatiekeuze op 1 februari 2009.

Op 25 november 2008 heeft u in de adviescommissie uitgebreid gesproken over de
locatiekeuze Hostel. U heeft toen met de wethouder besloten tot een time-out tot circa 1
februari 2009. Daarin zou de locatiekeuze en de daartegen ingebrachte argumenten grondig
vanuit verschillende invalshoeken bekeken. En worden gezocht naar eventuele alternatieve
locaties, waarbij nieuwe als eerder onderzochte plekken kunnen daarbij in beeld konden
komen. Deze locaties zouden worden opgenomen opgenomen op de zgn. shortlist. Daarnaast
zou er een deskundigenbijeenkomst gehouden worden waarin onder andere inzicht zou worden
verschaft in de doelgroep.
De bijeenkomst heeft plaats gevonden op 7 januari jl. (zie RIS onder het tabblad doc)
Op woensdag 28 januari heeft u namens het college een mail ontvangen waarin bijlagen waren
opgenomen over de Shortlist. Zodat u voor dat de betrokkenen/omwonenden en de media
werden ingelicht over het besluit m.b.t. tot de Shortlist, op de hoogete was van de inhoud van
het besluit. De in de in de stukken genoemde infomatie-avond heeft inmiddels plaatsgevonden
en het verslag daarvan is beschikbaar (zie RIS onder het tabblad doc).
In de bovengenoemde mail werd aangekondigd dat u een raadsinformatiebrief over het
onderwerp zou ontvangen met de per mail toegezonden bijlagen.
Dit is de betreffende raadsinformatiebrief. Deze brief spreekt verder voor zich en wordt u ter
kennisname aangeboden. Half maart zal het college een definitief besluit nemen waarbij ook
het resultaat van de omgevingscans wordt meegenomen.
U wordt geadviseerd deze raadsinfomatiebrief te betrekken bij de behandeling van dit
definitieve besluit, dat eind maart zal worden geagendeerd voor de adviescommissie en 7 april
voor de raad.

Gepubliceerd 02-12-2008