Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136457

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136457

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136457
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wildplakken en handhaving
Ingekomen/gepubliceerd 25-11-2008 00:00:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 november 2008 19:45
Besluit:
Mevrouw Ruisch legt namens de fractie van GroenLinks een stemverklaring af. Hierin geeft zij aan dat de fractie het aantal plakplaatsen te gering vindt. De raad neemt de raadsinformatiebrief over wildplakken en handhaven voor kennisgeving aan.