Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136457

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136457

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136457
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wildplakken en handhaving
Ingekomen/gepubliceerd 25-11-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wildplakken en handhaving
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In de begrotingsraad van november 2005 heeft de raad bij motie gevraagd om een
voorstel voor effectieve aanpak voor wildplakken. Dit heeft geresulteerd in de
voorliggende notitie ‘Aanpak overlast door wildplakken en verbetering handhaving
Stadsbeheer’. Het sluit aan bij de campagne ‘Gewoon doen’ om de verloedering van de
stad tegen te gaan. Over deze campagne heeft u in de Adviescommissie van 30
september 2008 gesproken. In deze vergadering heeft de directeur Sector Stadsbeheer
namens wethouder Lagendijk toegezegd de commissie informatie te zullen verstrekken
over de aanplakzuilen in de stad, waarvoor een plan is opgesteld en geld beschikbaar is
gesteld. Deze informatie maakt onderdeel uit van voorliggende notitie.
NB. Op 30 september 2008 heeft de Adviescommissie geconcludeerd dat de motie ‘effectief handhaven
wildplakken’ als afdoende uitgevoerd kan worden beschouwd.

Gepubliceerd 25-11-2008