Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136453

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136453

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136453
Onderwerp Raadsinformatiebrief over project Veilig Opgroeien in Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 25-11-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over project Veilig Opgroeien in Dordrecht
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In de startnotitie uit 2004 zijn de inhoudelijke en procesmatige kaders van Communities
that Care (CtC) vastgelegd. Op 4 april 2006 heeft de tijdelijke raadscommissie
vervolgens het gebiedsprofiel CtC voor kennisgeving aangenomen.
Het preventieplan, waarover het college u op 28 november 2006 informeerde, is een
vervolg op dat gebiedsprofiel. Dit plan bevatte een uitwerking van de aanpak en de
doelen en resultaten, die het college met zijn samenwerkingspartners op dit gebied wil
bereiken, inclusief het bijbehorende uitvoeringsplan. Bij de bespreking van dit
preventieplan in de adviescommissie van 21 november 2006 heeft wethouder Van
Steensel namens wethouder Albayrak toegezegd om periodieke voortgangsrapportages
over de aanpak naar de adviescommissie te sturen.
De raadsinformatiebrief die het college u nu stuurt volgt uit deze toezegging. Het einde
van de periode waarin de provincie Zuid-Holland dit project subsidieerde is de directe
aanleiding om u een raadsinformatiebrief te sturen. In deze brief wordt een overzicht
gegeven van de stand van zaken sinds de start van het project Veilig Opgroeien in 2004.
In het najaar van 2008 zal een tweede monitor plaatsvinden die de effecten tot nog toe
van Veilig Opgroeien in beeld moet brengen. Deze monitor zal gecombineerd worden met
de Jeugdgezondheidsmonitor van de GGD.

Gepubliceerd 25-11-2008