Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136427

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136427

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136427
Onderwerp Presentatie Stedenbanden
Ingekomen/gepubliceerd 25-11-2008 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 25 november 2008 19:45
Besluit:
De heren Hertogs en Wiggers van VNG International leiden de workshop in met een korte toelichting op het Evaluatierapport. Behalve de commissieleden en de portefeuillehouder en diens ambtelijke adviseur nemen aan de workshop deel de heren F. Blijerveld van Dordrecht/Bamenda, J. van Herwijnen van Dordrecht/Emalahleni en A. Bakker van Dordrecht/Varna. Vervolgens geven de aanwezigen aan welke aanbevelingen hen het meest aanspreken. De belangrijkste twee aldus geselecteerde aanbevelingen worden besproken. VNG International zal op basis van de geleverde input een definitieve versie van het evaluatierapport opstellen en (laten) verspreiden.