Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136423

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136423

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136423
Onderwerp Locatiekeuze Hostel
Ingekomen/gepubliceerd 25-11-2008 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 25 november 2008 19:45
Toezegging datum 25-11-2008
Datum gepland 10-10-2010
Datum gereed 23-06-2009
Toezegger AT Kamsteeg
Toezeggingtekst:
Wethouder Kamsteeg zegt toe in de plaatselijke media nogmaals een oproep te doen om te komen met locaties voor het Hostel.
Stand van zaken:
Raad beslist 16/12/08 over het procesvoorstel, inhoudende: - het college neemt op 20 maart 09 een locatiebesluit - raad geeft 7 april 09 een formeel oordeel over het collegebesluit. Locatiebesluit Hostel is uitgesteld tot 7 april 2009. Alle eerder genoemde locaties worden opnieuw bekeken. In de media zijn bewonders opgeroepen met locatievoorstellen te komen. Oproep is geplaatst. Locatie keuze hostel komt 14 en 21 april 2009 aan de orde in de adviescommissie en op 12 mei 09 in de gemeenteraad. Info griffie: Op 12 mei 2009 heeft de definitieve besluitvorming in de raad plaatsgevonden. Voorstel: Afvoeren.