Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1364225

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1364225

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1364225
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Strategische Grondvoorraad
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-10-2014 16:59:53
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Startnotitie Strategische Grondvoorraad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Startnotitie Strategische Grondvoorraad Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Startnotitie Strategische Grondvoorraad Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Startnotitie Strategische Grondvoorraad Bijlage
Icoon voor documenttype M1 Motie Aktie Niet in Exploitatie Genomen Gronden Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1287735 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1299845 Raadsbesluit