Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136422

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136422

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136422
Onderwerp Huurovereenkomst Hofkwartier
Ingekomen/gepubliceerd 25-11-2008 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 25 november 2008 19:45
Besluit:
De raadsinformatiebrief wordt besproken en vragen van commissieleden worden door de portefeuillehouder en zijn adviseurs beantwoord. Nadat een aantal onduidelijkheden is opgehelderd, kan de meerderheid van de commissie zich met het voorstel verenigen en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 2 december 2008. De fractie van B.V.DORDT kondigt aan een stemverklaring te zullen afleggen. De commissie vraagt de portefeuillehouder, tevoren na te gaan of in punt a van het ontwerpbesluit het opnemen van de passage over de ontbindende voorwaarde nodig is, in punt b toe te voegen: het pand Hof 6 en in punt c ‘gehuurde’ te wijzigen in: te huren.