Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136359

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136359

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136359
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verzoek plaatsing voormalig politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2008 09:23:51
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verzoek plaatsing voormalig politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

U hebt op 2 september j.l. kennisgenomen van het collegebesluit, inclusief de
achterliggende motieven, om het voormalige politiebureau aan de Nassauweg 2 niet op
de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. (zie raadsinformatiebrief met
groslijstnummer 619).
Het college heeft op 14 oktober j.l. een definitief besluit ten aanzien van dit inmiddels
gesloopte gebouw genomen en wil u doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief,
aanvullend, over dit onderwerp informeren.

Gepubliceerd 13-11-2008