Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1363315

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1363315

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1363315
Onderwerp Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 21-10-2014 14:49:09
Onderwerp Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A Verweij, 770 4760
Datum B&W Besluit 07-10-2014
Gerelateerde zaak 1292601
Datum verzending 08-10-2014
Agendacommissie 14-10-2015
Adviescommissie 18-11-2015
Raad 16-12-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Per 01-01-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. De verordening Jeugdhulp bevat de regels hiervoor. De kaders zijn al in eerdere documenten vastgelegd. De concept verordening Jeugdhulp heeft ter inzage gelegen. De ontvangen reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen in de verordening en toelichting. In alle gemeenten van Zuid-Holland Zuid is een eensluidende verordening Jeugdhulp in vaststellingsprocedure gebracht. U wordt voorgesteld de verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht vast te stellen.

Gepubliceerd 21-10-2014