Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1363315

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1363315

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1363315
Onderwerp Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 21-10-2014 14:49:09
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting Verordening Jeugdhulp Dordrecht Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Nota van reacties Verordening Jeugdhulp Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening jeughulp gemeente Dordrecht B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1298966 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype wethoudersbrief verordening jeugdhulp Bijlage
Icoon voor documenttype Brief naar huisartsen over jeugdteams 141208 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 5B 20141205 Financiƫle notitie jeugdhulp ZHZ Bijlage
Icoon voor documenttype Besluiten 11 december 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Relatie jeugdteams en artsen 141208 Bijlage