Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1363007

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1363007

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1363007
Onderwerp Vaststellen progn. Grondbedrijf 2014 en het daarin geformuleerde (financiƫle) beleid
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2014 15:50:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 oktober 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 14 oktober 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Nap geeft een presentatie over de financiele positie van het grondbedrijf (zie bijgevoegde presentatie). De aanwezige raadsleden stellen toelichtende vragen over de mogelijke scenario's die zijn doorgedacht, de winstpotentie van Stadswerven, de specifieke situatie van Dordt-West en de intergemeentelijke concurrentie op de woningmarkt. De fractie van D66 vraagt wat de beste manier is voor de commissie om de uitgifte van de gronden waar de Vrij Tuinder thans is gevestigd, een lage prioriteit te geven. Dit zodat de vereniging een perspectief heeft voor de komende jaren. De wethouder geeft aan dat dit een politiek punt is. Een deel van de ontwikkeling in Wielwijk wordt gefinancieerd met de opbrengsten van deze gronduitgifte. Een en ander is ook afhankelijk van de plannen van de woningcorporatie. De commissie besluit de prognose als hamerstuk door te geleiden naar de raad en om voor de kadernota 2016 een concreet voorstel voor deze casus te bespreken. Op verzoek van de commissie zal dit voorstel ingaan op de verschillende scenario's en de kosten en opbrengsten van de varianten goed in beeld brengen.