Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1363007

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1363007

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1363007
Onderwerp Vaststellen progn. Grondbedrijf 2014 en het daarin geformuleerde (financiële) beleid
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2014 15:50:06
Onderwerp Vaststellen progn. Grondbedrijf 2014 en het daarin geformuleerde (financiële) beleid
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 85 - Grondbedrijf
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AH Nap, 770 4871
Datum B&W Besluit 07-10-2014
Gerelateerde zaak 1292850
Adviescommissie 14-10-2014
Raad 28-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van grote verliezen bij het grondbedrijf. Doordat met name de woning- en kantorenmarkt sterk is verslechterd, was er een groot gat tussen vraag en aanbod. In Dordrecht hebben we via het traject Richting Kiezen het aanbod van programma in onze exploitaties afgestemd op de marktvraag. Door middel van bijgaande Prognose Grondbedrijf 2014 informeren wij u over de effecten hiervan op de financiële positie van het Grondbedrijf. De prognose Grondbedrijf wordt u twee maal per jaar ter besluitvorming aangeboden volgend op besluitvorming over de jaarrekening en voorafgaand aan de Begroting 2015. De jaarrekening is de basis voor deze Prognose, waarbij nu vooral wordt ingegaan op de toekomstige positie van het grondbedrijf. De jaarrekening 2013 heeft laten zien dat de algemene reserve grondbedrijf niet toereikend was om de verliezen uit het traject Richting Kiezen op te vangen. Daardoor is het aanvullend tekort aangevuld vanuit de algemene reserve stad. Ook zijn de risico's sterk afgenomen. Bij elkaar maakt dit dat het toekomstperspectief van het grondbedrijf (de vermogenspositie) sterk verbetert, al blijft deze nog altijd € 19,63 miljoen negatief. De toekomstige winstpotentie is dus niet voldoende om de risico's die zich nog kunnen voordoen op te vangen. De laatste maanden laat de economie een stabilisatie zien en we verwachten binnen enkele jaren een zeer beperkte groei. De huidige economische verwachting is dardoor weer licht positief. Het Grondbedrijf zal de economische ontwikkeling nauwlettend volgen en inspelen op veranderingen in de markt en deze vertalen naar de effecten op het Grondbedrijf. Daar waar mogelijk zal het grondbedrijf invloed uitoefenen in projecten om financiële resultaten te optimaliseren. Dit is alleen mogelijk door projecten aan de portefeuille toe te voegen met een positieve businesscase. Projecten waarbij de het resultaat groter is dan de mogelijke risico's. In deze prognose worden voorstellen gedaan om de mogelijkheden om te sturen op verbetering van het financiële resultaat Grondbedrijf te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van sturing binnen de projecten.
Gepubliceerd 08-10-2014