Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136199

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136199

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136199
Onderwerp Raadsinformatiebrief over notitie "Participatie Allochtone Vrouwen"
Ingekomen/gepubliceerd 30-09-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over notitie "Participatie Allochtone Vrouwen"
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In 2006 heeft de fractie PvdA de motie `Emancipatie’ (motie 7) ingediend waarin het college
werd verzocht om “uiterlijk in 2007 voorzieningen/activiteiten te ontplooien die zich richten op
het verhogen van de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen, waarbij het streven dient te zijn
de geconstateerde achterstand in 2009 te halveren.” Wethouder Spigt geeft aan dat het college de motie over neemt met een voorbehoud over de constatering dat het beleid tekort schiet. Als reactie op deze overname door het college trekt de PvdA de motie in.
Tijdens de behandeling van de begroting 2008 zegt wethouder Spigt dat de notitie `Participatie
allochtone vrouwen’ in concept klaar is en dat deze in december 2007 naar de raad wordt toegestuurd.
Naar aanleiding van deze geschiedenis wordt de notitie ` Participatie allochtone vrouwen’ u nu
aangeboden d.m.v. een raadsinformatiebrief. In de notitie wordt ingegaan op welke doelstellingen er gerealiseerd dienen te zijn in 2011 en op welke wijze het college deze wil realiseren.

Gepubliceerd 30-09-2008