Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136198

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136198

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136198
Onderwerp Raadsvoorstel over vaststellen naam "Ternatestraat" en vaststellen stratenbeloop
Ingekomen/gepubliceerd 30-09-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over vaststellen naam "Ternatestraat" en vaststellen stratenbeloop
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De naamgeving van straten en het (anders) vaststellen van het stratenbeloop is een
bevoegdheid van de raad. Het college stelt u bijgaand voor aan de in het nieuwbouwproject
“Lanen van Oranje” te realiseren nieuwe straat de naam “Ternatestraat” te geven
en tegelijkertijd om administratief-technische redenen de straatgrenzen van Reeland
opnieuw vast te stellen. De twee bijbehorende, omvangrijke en gekleurde
situatietekeningen kunt u op het RIS raadplegen.

Gepubliceerd 30-09-2008