Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1360587

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1360587

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1360587
Onderwerp Vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling griffie
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-10-2014 14:49:20
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling griffie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling griffie Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling griffie Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1296310 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1296310 Raadsvoorstel