Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1360587

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1360587

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1360587
Onderwerp Vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling griffie
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-10-2014 14:49:20
Onderwerp Vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling griffie
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 02-10-2014
Datum verzending 08-10-2014
Raad 14-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In 2005 heeft de raad besloten de gemeentelijke rechtspositieregeling () van overeenkomstige toepassing te verklaren op de griffier en de overige griffiemedewerkers. Er is een formeel gebrek in de rechtspositie van het griffiepersoneel ontstaan doordat de collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst(UWO) Drechtsteden in 2007 door het college van B&W is vastgesteld en Basisregeling Arbeidsvoorwaarden van de gemeente Dordrecht ingetrokken. Dit had ook voor het griffiepersoneel dienen te gebeuren. Met dit besluit wordt dit gebrek hersteld.
Gepubliceerd 21-10-2014