Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136055

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136055

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136055
Onderwerp Raadsvoorstel over intrekken van de Medezeggenschapsverordening
Ingekomen/gepubliceerd 02-09-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over intrekken van de Medezeggenschapsverordening
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In het MJP 2006-2010 heeft de raad ingestemd met het voornemen van het college om in
deze raadsperiode qua deregulering vooruitgang te boeken. Bijgaand voorstel voorziet in
een concreet resultaat voor wat betreft de medezeggenschap in de uitvoering van het
implementatieplan. Het voorstel – kort en bondig - spreekt verder voor zich.

Gepubliceerd 02-09-2008