Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135979

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135979

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135979
Onderwerp Aankoop parkeergarages Gezondheidpark
Ingekomen/gepubliceerd 01-07-2008 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 1 juli 2008 19:45
Besluit:
Het voornemen tot het aankopen van de parkeergarages wordt besproken. Centraal staat de vraag, waarom het besluit tot aankoop is genomen, en waarom nu. Er wordt een vergelijking gemaakt met de (particuliere) exploitatie van de sportaccommodaties. Er worden vele, deels kritische, vragen gesteld, die in verband met de tijd niet allemaal kunnen worden beantwoord. Geconcludeerd wordt dat dit onderwerp als bespreekpunt moet worden geagendeerd voor de raad van 8 juli 2008. De ontbrekende bijlagen moeten voor die tijd worden verspreid. De nog openstaande vragen worden door de wethouder schriftelijk beantwoord; de antwoorden worden via de maandagmail verspreid.