Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135964
Onderwerp Raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van het Reinigingsrecht
Ingekomen/gepubliceerd 24-06-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van het Reinigingsrecht
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 135 - Eneco
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Met ingang van 1 juli 2008 zal het Reinigingsrecht niet langer meer meeliften op de Jaarnota van
Eneco. De heffing zal in het vervolg via een afzonderlijk aanslagbiljet worden opgelegd en
geheven. Hiertoe moet de Verordening op de Heffing en Invordering van het Reinigingsrecht
worden aangepast.
U wordt voorgesteld de Verordening op de Heffing en Invordering van het Reinigingsrecht
2008-2, waarin de noodzakelijke wijzing is verwerkt, vast te stellen.

Gepubliceerd 24-06-2008