Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1359103

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1359103

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1359103
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Toekomstscenario Toezicht (Ris 1355168)
Ingekomen/gepubliceerd 21-10-2014 14:49:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 oktober 2014 19:45
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP stemt tegen.