Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1358786

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1358786

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1358786
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten tegen Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld en intrekken Verordening binnenhavengeld 1995
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-10-2014 14:14:04
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten tegen Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld en intrekken Verordening binnenhavengeld 1995
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A de Ruiter, 770 4614
Datum B&W Besluit 30-09-2014
Gerelateerde zaak 1286239
Datum verzending 08-10-2014
Agendacommissie 14-10-2014
Raad 28-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Vanwege verschillende ontwikkelingen is bij vier partijen: Havenbedrijf Rotterdam (hierna HbR), gemeente Dordrecht, gemeente Zwijndrecht en gemeente Papendrecht de ambitie ontstaan om van het havengebied Rotterdam, het Zeehavengebied van Dordrecht en de havengebieden van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht één havengebied te maken met een uniforme regeling voor het binnenhavengeld voor dit gebied en het innen en handhaven van de binnenhavengelden over te dragen aan HbR. Om dit te realiseren dient de raad de Verordening binnenhavengeld in te trekken en B&W toestemming te verlenen om een samenwerkingovereenkomst tussen de vier partijen af te sluiten en de tarieven voor het binnenhavengeld in het vervolg vast te stellen op basis van de algemene voorwaarden binnenhavengeld van het Havenbedrijf Rotterdam.
Gepubliceerd 07-10-2014