Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135830

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135830

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135830
Onderwerp Raadsvoorstel over benoemen Parkeerterrein Energiehuis en aanpassen stratenbeloop
Ingekomen/gepubliceerd 27-05-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over benoemen Parkeerterrein Energiehuis en aanpassen stratenbeloop
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het toekennen van namen aan (delen van) de openbare ruimte is op grond van artikel 2, tweede
lid van de Verordening naamgeving en nummering een bevoegdheid van de raad.
Doormiddel van bijgaand raadsvoorstel wordt u gevraagd het Parkeerterrein Energiehuis officieel
deze naam te geven en ook het stratenbeloop ter plekke enigszins aan te passen. Een
kleurenversie op groot formaat van de bij het ontwerp-raadsbesluit behorende situatietekening
ligt op de raadsgriffie ter inzage.

Gepubliceerd 27-05-2008