Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135741

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135741

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135741
Onderwerp Plan van Aanpak Hostel
Ingekomen/gepubliceerd 27-05-2008 10:32:58
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 13 mei 2008 19:45
Besluit:
De commissie kan zich vinden in het plan van aanpak, dat spoort met de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de ontwikkeling van een hostel, en draagt de raadsinformatiebrief voor als kennisnamestuk voor de raadsvergadering van 20 mei 2008.
Er worden vragen gesteld en beantwoord over de volgende aandachtspunten: continuering projectleiding, datum realisatie, financiële aspecten mede in relatie tot ambities, regierol gemeente, omgevingsbeheer, gebruikersruimte en communicatie.
In de discussie staan de volgende vragen met betrekking tot de locatiekeuze centraal: moet de hostelvoorziening in of buiten woonwijken worden gesitueerd en peil je de bewoners/belanghebbenden van te voren over de gedachte locatie?
Wethouder Kamsteeg herbevestigt de afspraak dat de raad in de komende maanden in beslotenheid wordt geraadpleegd over het voorlopige B&W-locatiebesluit, waarbij een presentatie over de locatiemogelijkheden kan worden verzorgd. Daarna wordt de raad, eveneens in beslotenheid, geïnformeerd over het definitieve locatiebesluit, alvorens het college daarover naar buiten treedt.