Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135600

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135600

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135600
Onderwerp Raadsvoorstel over verkoop gebouw De Holland en begrotingswijziging
Ingekomen/gepubliceerd 25-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over verkoop gebouw De Holland en begrotingswijziging
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het college heeft op 13 april 2004 besloten gebouw De Holland te kopen voor ongeveer
€ 2.400.000,-. De gemeenteraad heeft op grond van het raadsvoorstel op 1 juni 2004 besloten
de begroting te wijzigen en een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van het gebouw.
Op 9 november 2004 heeft de gemeenteraad: de startnotitie Gebouw de Holland vastgesteld, de
opdracht verstrekt het project te starten en een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld . In
de startnotitie is als gewenst resultaat een per saldo budgetneutrale overdracht opgenomen.
Daarbij is vermeld, dat bij verkoop van het gebouw bezien wordt, of het doel van budgetneutrale
overdracht is bereikt.
Nadat verkoop niet lukte heeft het college op 30 mei 2006 besloten tot een openbare
biedingsprocedure over te gaan. Dit is aan de raad gemeld via de raadsinformatiebrief, die is
besproken in de Adviescommissie van 27 juni 2006. Deze procedure heeft niet geleid tot een
bod, dat het oorspronkelijk door de gemeente betaalde aankoopbedrag benadert. Het hoogste
bod bedraagt € 1.000.000,-. De biedingsprocedure bood de mogelijkheid om deze te stoppen als
de uitgebrachte biedingen lager zijn dan het door de gemeente bij de notaris gedeponeerde
bedrag. Om die reden is de biedingsprocedure beëindigd. De bieders hebben hier bericht over
gehad.
Het college geeft aan nu gekozen te hebben om het gebouw voor een bedrag van
€ 1.500.0OO,-- aan te bieden aan de oorspronkelijke bieders en andere gegadigden. De
voorwaarden die eerder zijn gehanteerd in de biedingsprocedure en die zijn opgenomen in de
selectiebrochure blijven gelden. Het gebouw is in de exploitatie opgenomen sinds 01-01-2OO8.
U wordt gevraagd akkoord te gaan met een verlies van € 1.500.000,-- ten laste van de
Algemene Bedrijfsreserve van het Grondbedrijf en de grondexploitatie De Holland vast te stellen
en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Gepubliceerd 25-03-2008