Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135599

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135599

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135599
Onderwerp Raadsvoorstel over verlenen van een krediet t.b.v. Gebiedsvisie Merwedehavens
Ingekomen/gepubliceerd 25-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over verlenen van een krediet t.b.v. Gebiedsvisie Merwedehavens
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 96 - Havens
In Open Voorraad Nee
Toelichting In mei respectievelijk december 2006 hebt u de projectdefinitie en de nota van uitgangspunten
m.b.t. een gebiedsvisie voor de Merwedehavens behandeld. Oorspronkelijk was het uitgangspunt
dat de kosten van het opstellen van de gebiedsvisie ten laste van de exploitatie konden worden
gebracht. Zie Projectdefinitie d.d. april 2006, p. 9 (grosnummer 30). Nadat was gebleken dat
aanvullend (extern) onderzoek nodig was, is in de begroting 2008 een reservering voor de kosten
daarvan opgenomen. Zie Programmabegroting 2008, p. 49.
U wordt gevraagd een krediet van € 100.000,-- beschikbaar te stellen. 
Gepubliceerd 25-03-2008