Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135557

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135557

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135557
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang nota zaalsportaccommodaties, uitbreiding verenigingshallen
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang nota zaalsportaccommodaties, uitbreiding verenigingshallen
Programma Sociale Infrastructuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

U hebt bij de behandeling en de vaststelling van de kaderbeleidsnota “Dordt Sport” in
september/oktober vorig jaar de B&W-nota zaalsportaccommodaties betrokken en daar met
instemming kennis van genomen. Eén van de maatregelen in de nota zaalsportaccommodaties is
de uitbreiding in de vorm van een extra verenigingshal bij de Oranje Withal op Sportpark
Stadspolders of bij de Deetoshal in Crabbehof. Het college heeft in dat verband nu in beginsel
besloten deze extra hal bij Oranje Wit te laten bouwen. Feitelijke realisering hangt nog wel af van
een aantal randvoorwaarden, waaraan dient te worden voldaan. Over enkele maanden zal daar
meer duidelijkheid over zijn.
Doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief wordt u hierover door het college geïnformeerd.
Het college kondigt daarin ook aan u in het 2e kwartaal 2008 nader te informeren over de verdere
uitwerking van de nota zaalsportaccommodaties.

Gepubliceerd 11-03-2008