Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135555

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135555

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135555
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de agenda voor Jeugd en Gezin
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de agenda voor Jeugd en Gezin
Programma Sociale Infrastructuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting De minister voor Jeugd en Gezin wil een landelijk dekkend netwerk realiseren van lokale Centra
voor Jeugd en Gezin, waar ouders, kinderen en jeugdigen tot 23 jaar terecht kunnen met vragen
over opvoeden en opgroeien. Het is zijn bedoeling dat alle gemeenten in vier jaar tijd zulke centra
hebben ingericht en hij wil dit ook wettelijk gaan regelen in de Wet op de Jeugdzorg. De
eindverantwoordelijkheid en de regierol voor de door de minister bedoelde centra ligt bij de
gemeenten. De minister heeft om zijn doel te bereiken voor centra en bijbehorende zorg de
benodigde geldelijke middelen uitgetrokken. Enkele gemeenten hebben in de vorige
regeringsperiode bij wijze van proeftuin al ervaring opgedaan met zo’n centrum en daarop wordt
nu voortgeborduurd.
Het college heeft in verband met deze landelijke beleidsontwikkeling ingestemd met de wijze
waarop in onze gemeente aan de ontwikkeling van deze centra – in overeenstemming met de
door u vastgestelde beleidskaders voor het jeugdbeleid en in lijn met het streven tot een sluitende
aanpak voor jongeren te komen - invulling wordt gegeven. Het college wil gebruik maken van
bestaande inlooppunten en die waar nodig gaan versterken. U wordt daarover in bijgaande
raadsinformatiebrief geïnformeerd en ook over de vervolgaanpak die het college voorstaat en
waarover u eind van het 1e kwartaal 2008 nog een voorstel zal bereiken. 
Gepubliceerd 11-03-2008