Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135554

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135554

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135554
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid
Programma Veiligheid
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 24 april 2007 heeft u het Integraal Veiligheidsprogramma 2006 -2010 (IVP 2) vastgesteld.
Via deze raadsinformatiebrief wordt u het Jaarplan Integrale Veiligheid Dordrecht 2007
aangeboden. Dit plan is de uitwerking van het IVP 2 voor het jaar 2008 en is tot stand gekomen
in samenwerking met het Openbaar Ministerie, parket Dordrecht, de politie en de brandweer.
Dit plan wordt u ter kennisneming aangeboden.

Gepubliceerd 11-03-2008