Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135553

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135553

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135553
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het Geluidsonderzoek Horeca Binnenstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het Geluidsonderzoek Horeca Binnenstad
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 29 - Horeca
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Bij de behandeling van het onderwerp: geluidsoverlast als gevolg van de horeca in de Binnenstad
in de vergadering van de adviescommissie op 12 december 2006 heeft burgemeester Bandell
aangegeven dat de Milieudienst Zuid-Holland Zuid extra geluidsmetingen in de Binnenstad zal
verrichten.
Doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief wordt u over de resultaten van deze metingen
geïnformeerd, alsmede over de aanbevelingen die de Milieudienst naar aanleiding van zijn
onderzoek aan het college heeft gedaan.
De raad wordt in overweging gegeven van de raadsinformatiebrief en het bijbehorende rapport
van de Milieudienst vooralsnog kennis te nemen en het college te verzoeken de raad te zijner tijd
te informeren over de concrete maatregelen die naar aanleiding van deze aanbevelingen zijn
getroffen.

Gepubliceerd 11-03-2008