Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135551

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135551

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135551
Onderwerp Raadsvoorstel over begrotingswijziging 2006, jaarrekening 2006, begrotingen 2007 en 2008 van Weg van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over begrotingswijziging 2006, jaarrekening 2006, begrotingen 2007 en 2008 van Weg van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Programma Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen)
Onderwerplijstnr 126 - Wegschap Tunnel Dordtse Kil
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Doormiddel van bijgaand raadsvoorstel ontvangt u bovenvermelde financiële jaarstukken van het
Wegschap Tunnel Dordtse Kil, die door het Wegschap eerder tijdig zijn aangeboden. Er is
verzuimd op tijd een raadsvoorstel op te stellen, waardoor het voor u te laat is om over deze
jaarstukken nog uw gevoelen kenbaar te kunnen maken. Het college stelt u dan ook voor het
besluit te nemen ze in dit geval voor kennisgeving aan te nemen. Geen van deze jaarstukken
geeft het college overigens aanleiding tot op- of aanmerkingen. Het college heeft ook
maatregelen getroffen, die ervoor moeten zorgen dat de financiële jaarstukken voortaan tijdig
door college en raad kunnen worden afgehandeld.

Gepubliceerd 11-03-2008