Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135549

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135549

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135549
Onderwerp Raadsvoorstel over intrekken Verordening tarieven en verhuringen van Kunstmin uit 1981
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over intrekken Verordening tarieven en verhuringen van Kunstmin uit 1981
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De raad heeft in 1981 bovenvermelde verordening vastgesteld, die nadien niet meer is gewijzigd
en inmiddels overbodig is en niet meer wordt gehanteerd. Het college vraagt u daarom deze
verordening formeel in te trekken met ingang van 1 maart 2008.

Gepubliceerd 11-03-2008