Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135546

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135546

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135546
Onderwerp Raadsvoorstel over fietsbrug over de Vlij
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 maart 2008 19:45
Besluit:
De heer D.F.M. Schalken-den Hartog legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie niet akkoord gaat met het voorstel.
De heer H. Mostert legt namens de fractie van de ChristenUnie/SGP een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie niet akkoord gaat met de art. 19 procedure voor wat betreft de hoogte van de pylonen.
De heer W.J.M. Nederpelt legt namens de fractie van Groenlinks een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie vanwege de ontstane commotie niet akkoord gaat met het voorstel.
Mevrouw N. de Smoker-van Andel legt namens de fractie van ECO-Dordrecht een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat haar fractie, ondanks de gemaakte fouten, wel akkoord gaat met het voorstel.
De raad stemt in met het voorstel, met de aantekening dat de fracties van BETER VOOR DORDT en GroenLinks geacht worden tegen het voorstel te hebben gestemd en de fractie van Christenunie/SGP akkoord gaat met inachtname van het genoemde bezwaar.