Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135545

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135545

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135545
Onderwerp Vaststellen van de notulen van raad en adviescommissie
Ingekomen/gepubliceerd 05-03-2008 14:18:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 maart 2008 19:45
Besluit:
De notulen van de raad van 19 februari 2008 en van de adviescommissie van 12 en 19 februari 2008 worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen van 5 februari vraagt de heer H.P.A. Wagemakers om de definitieve brief over de besluitvorming betreffende de ROM-D naar de adviescommissie te sturen. Dit wordt toegezegd.
De heer B. Staat vraagt of in de weergave van zijn woordvoering op blz. 9 het woord zorgmelders vervangen kan worden door zorgmijders.
De notulen van de raad van 5 februari worden, inclusief de wijziging op blz. 9, vastgesteld.