Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1355168

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1355168

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1355168
Onderwerp Raadsinformatiebrief over toekomstscenario Toezicht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2014 12:39:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over toekomstscenario Toezicht
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.W.H. Smits, 770 4183 / J.M.P. Heskes, 770 4717
Datum B&W Besluit 23-09-2014
Gerelateerde zaak 1284497
Adviescommissie 30-09-2014
Raad 14-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de keuze voor de toekomst van het bedrijf Toezicht. U ontvangt hierbij de rapportage van het onderzoek naar mogelijke toekomstscenario's voor Toezicht. In het rapport leest u over de ontwikkelingen waar Toezicht op wil inspelen, het toekomstperspectief en de vier scenario's om het perspectief te realiseren. Enkele financiële paragrafen uit het rapport zijn opgenomen in een bijlage die u wordt verstrekt onder geheimhouding. Het betreft: • informatie over de huidige exploitatie van het bedrijf Toezicht; • besparingsmogelijkheden indien wordt gekozen voor een scenario waarbij toezichtstaken worden aanbesteed. Aangezien het risico bestaat dat marktpartijen - bij openbaarmaking - de inhoud van het rapport gebruiken om een gunstigere aanbesteding te kunnen doen, hebben wij geconcludeerd dat openbaarmaking niet opweegt tegen financiële belangen van de gemeente en hebben de geheimhouding ten aanzien van deze bijlage bij het rapport opgelegd.
Gepubliceerd 25-09-2014