Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1355168

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1355168

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1355168
Onderwerp Raadsinformatiebrief over toekomstscenario Toezicht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2014 12:39:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 oktober 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaringen van PvdA, SP, GL en VSP.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De directeur toezicht J. Heskes geeft een presentatie.


Er komen vanuit de commissie vragen over onder andere de volgende onderwerpen: klein kernteam bij stadsbeheer, het scheiden van de parkeerketen, over de gesprekken met de MR en OR, hoe kansrijk de overname van het personeel is. De meeste fracties kunnen dit plan ondersteunen mits de medewerkers wel een goede plek krijgen. Dit stuk kan ter kennisname naar de raad van 14 oktober 2014.


De SP kan zich niet in dit plan vinden. De SP heeft er geen vertrouwen in als de mensen overgaan naar bepaalde particuliere bedrijven die een slechte naam hebben. Ook hebben dit soort bedrijven vaak slechtere arbeidsvoorwaarden dan die de werknemers nu hebben. Hij ziet ook nog niet de voordelen van het scheiden van parkeerbeheer. Hij is tegen de aanbesteding. Ook de PvdA geeft aan tegen aanbesteding te zijn. De PvdA heeft ook twijfels over het waarborgen van de privacy als het uitbesteed wordt aan particuliere bedrijven. De VSP ondersteunt de woordvoering van de PvdA.


De wethouder dankt de commissie voor de brede ondersteuning en neemt van de standpunten van de SP en de PvdA kennis.