Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1354872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1354872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1354872
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aangaan vaste geldlening
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2014 15:50:06
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aangaan vaste geldlening
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P.H.F. Kennedie, 770 4154
Datum B&W Besluit 23-09-2014
Gerelateerde zaak 1286248
Agendacommissie 14-10-2014
Raad 28-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van onze actieve informatieplicht berichten wij u dat we in aanvulling op de in juni aangekondigde vaste geldlening van € 35 miljoen nogmaals een lening aangaan van € 25 miljoen ter vervanging van onze kortlopende geldleningen. We maken deze wisseling om binnen de wettelijke kaders te blijven voor de financiering. We kennen voor Dordrecht een totaalfinanciering waarbij we zorgen dat alle in de begroting vastgestelde uitgaven op totaalniveau gefinancierd worden uit eigen middelen of uit leningen. Deze financiering staat los van de begroting. We geven niet meer middelen uit dan in de begroting, inclusief investeringen, is vastgesteld. Het aantrekken van deze lening heeft geen direct effect op de begroting. De lening dient ter financiering van de begrotingsvoornemens.
Gepubliceerd 08-10-2014