Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1354811

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1354811

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1354811
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Krispijn
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 29-09-2014 13:15:17
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Krispijn
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 7704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 23-09-2014
Gerelateerde zaak 1283112
Agendacommissie 14-10-2014
Raad 28-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor Krispijn. Op basis van een voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het bestemmingsplan is in die fase op onderdelen aangepast, maar de hoofdopzet is niet veranderd. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er is 1 zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 4 maart 2014 (voorontwerp) en 27 mei 2014 (ontwerp). In de commissie van 10 juni 2014 is het ontwerpbestemmingsplan besproken.
Gepubliceerd 29-09-2014