Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135439
Onderwerp Sprekersplein Verkeersveiligheid Groenmarkt
Ingekomen/gepubliceerd 12-02-2008 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 12 februari 2008 19:45
Besluit:
Mevrouw C. van Nieuwkasteele en de heer J.W. Versteeg spreken in over het onderwerp verkeersveiligheid op de Groenmarkt. De heer Versteeg vraagt daarbij vooral aandacht voor het te snel rijden buiten de vensteruren en de controle daarop. Mevrouw Van Nieuwkasteele besteedt vooral aandacht aan de gevoelde onveiligheid van de bewoners die wonen op de Groenmarkt bij de uitrit van de Vleeshouwersstraat. Zij verzoekt om een of meer paaltjes zodat de bewoners veilig hun woning kunnen verlaten. Mevrouw Witsen-Elias en de heer Nederpelt gaan, als vertegenwoordigers van de raad, samen met mevrouw Van Nieuwkasteele kijken of in overleg met de wethouder de gevraagde paaltjes gerealiseerd kunnen worden. Zij zullen hierover rapporteren aan de agendacommissie.
De adviescommissie verzoekt de burgemeester zich in te spannen voor: 1. dat er buiten de venstertijden snelheidscontroles gaan plaatsvinden 2. dat de mobiele snelheidsmeter ook in dit gebied ingezet gaat worden. 3. het op de juiste wijze parkeren van politieauto's bij het politiebureau en verder kijken of het plaatsen van bloembakken als snelheidsbeperkende maatregel een optie is.