Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135204

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135204

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135204
Onderwerp 458 + 458a. Energiehuis
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2007 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 11 december 2007 19:45
Besluit:
Sprekersplein:
Mevrouw J.L.M. Tolsma voert namens de Bewonersgroep Wijnstraat Centraal het woord, in bijzijn van mevrouw J.S. Jasperse, eveneens van de Bewonersgroep. Er wordt aandacht gevraagd voor de vertraging in de verhuizing van Bibelot naar het Energiehuis en met name opgeroepen tot een aantal acties met het oog op de hiermee voortdurende overlastproblemen voor de buurtbewoners. Er wordt vanuit de commissie een enkele vraag gesteld en beantwoord en verscheidene fracties gaan vervolgens bij de inhoudelijke bespreking in op de woordvoering.

Inhoudelijke bespreking:
De meerderheid van de aanwezige fracties, zijnde de collegepartijen, volgen het college in zijn keus voor variant 3A en gaan tevens akkoord met het bij die variant horende voorbereidngskrediet. Dit in tegenstelling tot de oppositiepartijen die hiermee niet akkoord kunnen gaan. De fractie Karapinar is niet vertegenwoordigd. Er wordt wel aandacht gevraagd voor een aantal zorgpunten die aan bepaalde aspecten van variant 3A zijn verbonden. Het raadsvoorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2007.