Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135129

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135129

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135129
Onderwerp 433. Jaarverslag Handhaving 2006
Ingekomen/gepubliceerd 27-11-2007 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 27 november 2007 19:45
Besluit:
De commissieleden stellen een aantal vragen die de portefeuillehouder naar tevredenheid beantwoordt. De commissie adviseert de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raad van 4 december 2007.