Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1351062

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1351062

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1351062
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over het betalingsgedrag en -beleid van de gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2014 09:33:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over het betalingsgedrag en -beleid van de gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1287090 Antwoordbrief