Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1351062

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1351062

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1351062
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over het betalingsgedrag en -beleid van de gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2014 09:33:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 oktober 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 14 oktober a.s.