Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135105

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135105

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135105
Onderwerp Vrieseweg 80
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2007 00:00:00
   
Vergadering - Adviescommissie - dinsdag 20 november 2007 19:45
Besluit:
Op verzoek van de fractie Beter Voor Dordt is een e-mail bericht van mw. E. van Heiningen ter informatie onder de commissieleden verspreid. Beter Voor Dordt houdt een laatste pleidooi om het pand Vrieseweg 80 te behouden voor de stad. Er is geen bijval vanuit de commissie. De voorzitter concludeert dat raadsinformatiebrief 449a ter kennisname kan worden geagendeerd in de raad van 27 november 2007 en dat groslijstnummer 449 als afgehandeld in de commissie kan worden beschouwd.