Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1350910

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1350910

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1350910
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Reeland, locatie Bankastraat Sperwerstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2014 12:39:01
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Reeland, locatie Bankastraat Sperwerstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 7704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 16-09-2014
Gerelateerde zaak 1279121
Agendacommissie 30-09-2014
Raad 14-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door Woonbron is een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van 36 appartementen op de locatie van de huidige school Noordhove aan de Bankastraat - Sperwerstraat. Het nieuwbouwproject past in de plannen voor het Vogelplein e.o. In het bestemmingsplan ‘Reeland’ is de huidige school als zodanig bestemd. Er is een bestemmingsplan herziening opgesteld om de uitvoering van het plan mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het ontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 27 mei 2014.
Gepubliceerd 25-09-2014