Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1350910

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1350910

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1350910
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Reeland, locatie Bankastraat Sperwerstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2014 12:39:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 oktober 2014 19:45
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 14 oktober 2014. Naar aanleiding van het voorstel oppert de fractie BvD om Woonbron uit te nodigen de plannen op de Bankastraat toe te komen lichten aan de commissie. De overige fractie omarmen dit idee. Ook wordt de motie van de VSP over dit onderwerp aan die bespreking toegevoegd.